iLipo Lazer ile yağ eksiltme işlevi tanımlaması

Yağ eksiltme ve vücut şekillendirme

iLipo Lazer ile yağ eksiltme işlevi tanımlaması

Mitokondri – iLipo Lazer ışınının hedefi

Mitokondriler hücrelerin „güç kaynağı“dır. Hücre içindeki mitokondriler tarafından iLipo ışınları emilir. Bu uyarım sayesinde mitokondriler ve yağ hücrelerinde kimyevi bir reaksiyon tetiklenir

Hücre içindeki reaksiyon:

iLipo ışığı mitokondri içindeki proton taşıma zincirinin birimindeki sitokrom-C-oksidazın içine girer. Böylelikle tetiklenen biyolojik reaksiyon sayesinde hidrojen ve kalsiyum iyonu ejeksiyonu (H+ ve Ca2+) hücre içindeki kimyasal dengeyi geçici olarak değiştirir.
Hücre içindeki ph değerinin yükseltilmesi ile birlikte hücre duvarlarındaki yük dağılımı değişkenlik mecbur kılar. Bunun üzerine cildin gözenekleri açılır ve hücre içeriğinin geçmesine imkan tanır.

Mitokondrilerin içindeki reaksiyon

Hücre içindeki Ca2+ iyonunun değişim göstermesiyle hücrede lipaz-enzim üretimini hızlanır ve gliserol içi trigliserit ve yağ asitlerini parçalar.
Trigliserit molekülünün hantal yapısı göz önüne alındığında daha küçük olan gliserol molekülleri ve yağ asitleri böylelikle cildin gözeneklerinden taşıyıcı proteinler sayesinde dışarı taşınır.
Bunlar hücre ara odacıklarına geldiklerinde vücudun lenf sistemi tarafından emilir ve enerjiye dönüştürülür.

Fotokimyasal reaksiyon:

  • LLLT (Low Level Laser Therapie)
  • 630 nm-660 nm arasında seyreden dalgalar hücre üzerinde biyostimülatif etki yaratmak için en uygunlarıdır.

Mitokondrilerin etkileri

Hücrelerin mitokondrileri (enerji kaynakları) lazer ışınını emerler ve aşağıdaki işlemleri tetikler:

  • Yağ hücrelerinin hücre duvarı gözenekli olur
  • Hücre zarı çatlaklı ve geçirgen olur
  • Yağ hücreleri içinde birikmiş olan enerji rezervleri bölünür, hücreden dışarı atılır ve lenf sistemi tarafından metabolize olur.

iLipo tarafından açığa vurulmuş olan enerjiyi etkili şekilde tüketebilmek için uygulama gününde 30 – 45 dakika süren bir kardiyo spor programı uygulanmalıdır. Bu uygulamadan en iyi neticeyi elde etmek için haftada 2 defa ve 4-6 hafta boyunca tekrarlanmalıdır.

Mükemmel vücuda kavuşun! Biz yardımcı oluruz