Biyolojik Sinir Kürü

Strese ve verimlilik azalmasına karşı tedavi

Almanların üçte ikisi sürekli olarak sinirli hissediyor.

Kronik olarak aşırı çalışma, özel ve mesleki aşırı yüklenme ve sürekli erişilebilir olmak dayanıklılıklarını zorlamaktadır.

Çok çabuk kaldırabilirlik sınırına ulaşılmış olur -hem zihinsel hem de fiziksel olarak.

Daha yükseğe, daha hızlı, devam kelimeleri çok çabuk bir düşüş girdabında bitiverir – ve teşhis:

Burn-Out

Stress anında vücutta neler oluyor?

Bilimsel olarak vücüdun stres eylemini üç aşama olarak alt gruplara ayırıyoruz:

1. Alarm Aşaması

Burada akut stres anlarında, arttırılmış biçimde stres hormonları (Adrenalin, Kortisol) salgılanır. Vücut azami devirde çalışır.

2. Uyum Aşaması

Bu aşamada vücut kendisini düzenli strese alıştırmaya çalışır.

3. Tükenme Aşaması

Vücut bu aşamada sürekli olan strese yenik düşer – vücut burn – out ve depresyon tehditleri ile karşı karşıya kalır.

Biyolojik sinir kürü nasıl etki eder?

Birbirine uydurulmuş üç özel preparat, biyolojik sinir kürünün temelini oluşturur. Enjeksiyon halinde dört haftalık bir zaman diliminde uygulanır.

Bağlayıcı olmayan bir konsültasyon ister misiniz?